ASUS A4110 user manual download (Page 59 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 66
Prohlášení a bezpečnostní informace Prohlášení
o shodě (Direktiva R&TTE 1999/5/EC)
Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a
dostatečné:
Zásadní požadavky jako v [Článku 3]
Požadavky na zdraví a bezpečnost jako v [Článku 3.1a]
Testování na elektrickou bezpečnost podle [EN 60950]
Požadavky na ochranu pro elektromagnetickou kompatibilitu v
[Článku 3.1b]
Testování na elektromagnetickou kompatibilitu v [EN 301 489-1] a
[EN 301 489-17]
Efektivní využití radiového spektra jako v [Článku 3.2]
Radiové testy podle [EN 300 328-2]
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény
S. Amerika
2,412-2,462 GHz
Kanál 01 až 11
Japonsko
2,412-2,484 GHz
Kanál 01 až 14
Evropa ETS±
2,412-2,472 GHz
Kanál 01 až 13
Ve frekvenčním pásmu 5150 - 5350 MHz je používání WAS/RLAN
omezeno na vnitřní prostory.
ASUS All-in-One PC
59
Sample
This manual is suitable for devices