ASUS A4110 user manual download (Page 58 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 66
Změny nebo úpravy, které výslovně neschválí strana odpovědná za
shodu, mohou znamenat zánik uživatelova oprávnění zařízení používat.
Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí
splňovat tyto dvě podmínky: (1) Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého
rušení, (2) Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně
takového, které může způsobit nežádoucí činnost.
Antény tohoto vysílače nesmí být umístěny ani provozovány v těsné
blízkosti jiných antén a vysílačů.
Při provozu ve frekvenčním pásmu 5,15 až 5,25 GHz je používání tohoto
zařízení omezeno na vnitřní prostory.
Toto zařízení vyhovuje předpisům ±ndustry Canada pro bezlicenční
pásmo. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí snést
veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí
činnost.
Varování na vystavení RF
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiofrekvenčnímu
záření stanoveným pro nekontrolované prostředí.
Toto zařízení nesmí být nainstalováno společně nebo propojeno s
žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
DŮLEŽITÉ!
Venkovní provoz v pásmu 5,15 ~ 5,25 GHz je zakázán. Funkce
Ad-hoc tohoto zařízení není k dispozici pro 5250 ~ 5350 a 5470 ~ 5725
MHz.
POZOR:
Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené garantem
tohoto zařízení mohou vést k odebrání oprávnění uživatele používat toto
zařízení.
ASUS All-in-One PC
58
Sample
This manual is suitable for devices