ASUS A4110 user manual download (Page 57 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 66
Přílohy
Poznámky
Prohlášení Federální komise pro komunikaci
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro
digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro
komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala
odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení
používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může
vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a
používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou
interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k
rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí
evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového
nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto
rušení odstranit některým z následujících opatření:
Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do
kterého je zapojen přijímač.
Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.
ASUS All-in-One PC
57
Sample
This manual is suitable for devices