ASUS A4110 user manual download (Page 55 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 66
ASUS All-in-One PC
55
Advanced startup (Upřesnit spuštění)
- Tato volba umožňuje
provádět další pokročilé možnosti obnovy vašeho počítače ASUS
All-in-One PC, například:
-
Spuštění počítače ASUS All-in-One PC pomocí jednotky USB,
síťového připojení nebo disku DVD pro obnovu systému
Windows.
-
Volbou
Troubleshoot (Odstranit potíže)
aktivujte
vybranou z pokročilých možností: System Restore (Obnovení
systému), System ±mage Recovery (Obnovení bitové kopie
systému), Startup Repair (Oprava při spuštění), Command
Prompt (Příkazový řádek), UEF± Firmware Settings (Nastavení
Irmwaru UEF±), Startup Settings (Nastavení spouštění).
Provádění obnovy
Chcete-li přejít na a použít některou z dostupných možností obnovy
počítače ASUS All-in-One PC, proveďte následující kroky.
1.
Spusťte
Settings (Nastavení)
a vyberte volbu
Update and
security (Aktualizace a zabezpečení).
Sample
This manual is suitable for devices