ASUS A4110 user manual download (Page 54 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 66
ASUS All-in-One PC
54
Obnova systému
Možnosti obnovy počítače ASUS All-in-One PC umožňují obnovit systém
do původního stavu nebo jednoduše zaktualizovat jeho nastavení pro
zvýšení výkonu.
DŮLEŽITÉ!
Před provedením obnovy v počítači ASUS All-in-One PC zazálohujte
všechna vaše data.
Abyste předešli ztrátě dat, zaznamenejte si důležité údaje, například
nastavení sítě, uživatelská jména a hesla.
Před obnovou systému zajistěte, aby byl počítač ASUS All-in-One PC
připojen ke zdroji napájení.
Windows® 10 nabízí následující možnosti obnovy:
Zachovat moje soubory
- Tato volba umožňuje zaktualizovat
počítač ASUS All-in-One PC tak, aby nebyly postiženy vaše osobní
soubory (fotograIe, hudba, videa, dokumenty) a aplikace z
Windows® Store.
Tato možnost obnoví výchozí nastavení ASUS All-in-One PC a
odstraní ostatní instalované aplikace.
Odebrat vše
- Touto volbou budou obnovena výrobní nastavení
počítače ASUS All-in-One PC. Před aktivací této možnosti musíte
zálohovat svá data.
Go back to an earlier build (Návrat na předchozí sestavení)
- Tato volba umožňuje vrátit se na některé předchozí sestavení.
Tuto volbu použijte, pokud vám toto sestavení nevyhovuje.
Sample
This manual is suitable for devices