ASUS A4110 user manual download (Page 51 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 66
ASUS All-in-One PC
51
Uvedení počítače ASUS All-in-One PC do spánku
Pokyny pro uvedení počítače ASUS All-in-One PC do režimu spánku:
nebo
Spusťte úvodní nabídku a
potom výběrem
>
Sleep (Spánek)
uveďte počítač ASUS
All-in-One PC do režimu spánku.
Na přihlašovací obrazovce vyberte
> Sleep
(Spánek).
Stisknutím
spusťte nástroj Shut Down
Windows (Ukončit systém Windows). V rozevíracím
seznamu vyberte položku
Sleep (Spánek)
a potom
stiskněte tlačítko
OK.
POZNÁMKA:
Počítač ASUS All-in-One PC lze rovněž přepnout do režimu
spánku jedním stisknutím vypínače.
Sample
This manual is suitable for devices