ASUS A4110 user manual download (Page 50 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 66
ASUS All-in-One PC
50
Vypnutí ASUS All-in-One PC
All-in-One PC můžete vypnout libovolným z níže uvedených postupů:
nebo
Spusťte úvodní nabídku a potom výběrem
>
Shut down (Vypnout)
proveďte
normální vypnutí.
Na přihlašovací obrazovce vyberte
> Shut
down (Vypnout).
Stisknutím
spusťte nástroj Shut
Down Windows (Ukončit systém Windows). V
rozevíracím seznamu vyberte volbu
Shut Down
(Vypnout)
a potom vyberte
OK.
Pokud ASUS All-in-One PC nereaguje, stiskněte
a přidržte tlačítko napájení nejméně na čtyři (4)
sekundy a ASUS All-in-One PC se vypne.
Sample
This manual is suitable for devices