ASUS A4110 user manual download (Page 5 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 66
Přílohy
Poznámky
.....................................................................................................................
57
Prohlášení Federální komise pro komunikaci
......................................................
57
Varování na vystavení RF
.............................................................................................
58
Prohlášení a bezpečnostní informace Prohlášení o shodě
(Direktiva R&TTE 1999/5/EC)
......................................................................................
59
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény
....................................................
59
Varování o značce CE
.....................................................................................................
60
REACH
.................................................................................................................................
62
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení
................................
62
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru
..........................................................
62
Poznámka k izolaci
.........................................................................................................
63
Prevence ztráty sluchu
..................................................................................................
63
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR
........................................................
64
ASUS All-in-One PC
5
Sample
This manual is suitable for devices