ASUS A4110 user manual download (Page 49 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 66
ASUS All-in-One PC
49
7.
Vraťte se zpět do
Network and Sharing Center
(Centrum síťových připojení a sdílení)
a potom
vyberte
Set up a new connection or network
(Vytvořit nové připojení nebo síť)
.
8.
Vyberte
Connect to the Internet (Připojit k
Internetu)
a potom vyberte
Next (Další)
.
9.
Vyberte
Broadband (PPPoE) (Širokopásmové
připojení (PPPoE))
.
10.
Zadejte Uživatelské jméno, Heslo a Název připojení
a potom vyberte
Connect (Připojit)
.
11.
Výběrem
Close (Zavřít)
dokončete konIguraci.
12.
Vyberte
na hlavním panelu a potom vyberte
právě vytvořené připojení.
13.
Vyplňte uživatelské jméno a heslo a výběrem
Connect (Připojit)
zahajte připojování k ±nternetu.
Kon±gurace statické IP adresy připojení
nebo
1.
Opakujte kroky 1 až 5 postupu
Připojení k síti IP /
PPPoE s dynamickou adresou
.
2
Vyberte možnost
Use the following IP address
(Použít následující adresu IP)
.
3.
Zadejte ±P adresu, masku podsítě a bránu podle
údajů od vašeho poskytovatele služeb.
4.
Dle potřeby také můžete vyplnit preferovaný
server DNS a alternativní server DNS a poté
klepnout na
OK.
Sample
This manual is suitable for devices