ASUS A4110 user manual download (Page 48 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 66
ASUS All-in-One PC
48
Připojení ke kabelovým sítím
Přes port LAN lze
ASUS All-in-One PC
také připojit ke kabelovým sítím,
například místním, nebo využít širokopásmové připojení k ±nternetu.
POZNÁMKA:
podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí
poskytovatel připojení k internetu (±SP) nebo váš správce sítě, který vám s
ním také může pomoci.
Nastavení proveďte podle následujících pokynů.
DŮLEŽITÉ!
Před provedením následujících kroků zajistěte, aby byl mezi
portem místní sítě LAN počítače ASUS All-in-One PC a místní sítí připojen
síťový kabel.
Kon±gurace dynamického připojení IP/PPPoE
nebo
1.
Spusťte
Settings (Nastavení).
2.
Vyberte
Network & Internet (Síť a Internet).
3.
Vyberte
Ethernet > Network and Sharing Center
(Centrum síťových připojení a sdílení).
4.
Vyberte vaši místní síť LAN a potom vyberte
Properties (Vlastnosti)
.
5.
Vyberte
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Protokol Internet verze 4 (TCP/IPv4))
a potom
vyberte
Properties (Vlastnosti)
.
6.
Vyberte
Obtain an IP address automatically
(Získat adresu IP automaticky)
a poté vyberte
OK
.
POZNÁMKA:
Pokud využíváte připojení PPPoE, pokračujte dalšími kroky.
Sample
This manual is suitable for devices