ASUS A4110 user manual download (Page 47 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 66
ASUS All-in-One PC
47
Bluetooth
Pomocí Bluetooth si můžete snadno vyměňovat data s jinými zařízeními
podporujícími Bluetooth.
Párování s dalšími zařízeními podporujícími Bluetooth
Přenos dat funguje až po spárování počítače ASUS All-in-One PC s
dalším zařízením podporujícím Bluetooth. Chcete-li připojit zařízení,
postupujte podle následujících kroků:
nebo
1.
Spusťte
Settings (Nastavení)
v úvodní nabídce.
2.
Vyberte
Devices (Zařízení)
a
potom výběrem
Bluetooth
vyhledejte zařízení s rozhraním
Bluetooth.
3.
Vyberte zařízení ze seznamu. Porovnejte heslo v
počítači ASUS All-in-One PC s heslem odeslaným
vybranému zařízení. Pokud se shodují, výběrem
Yes (Ano)
spárujte počítač ASUS All-in-One PC se
zařízením.
POZNÁMKA:
U některých zařízení s technologií Bluetooth
můžete být vyzváni k zadání hesla vašeho počítače ASUS
All-in-One PC.
Sample
This manual is suitable for devices