ASUS A4110 user manual download (Page 46 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 66
ASUS All-in-One PC
46
Připojení k bezdrátovým sítím
Wi-Fi
Pomocí pracovat s e-maily, prohlížet ±nternet a sdílet aplikace
prostřednictvím sociálních sítí prostřednictvím připojení Wi-Fi počítače
ASUS All-in-One PC.
Aktivace Wi-Fi
Chcete-li připojit počítač ASUS All-in-One PC k síti Wi-Fi, postupujte
podle následujících pokynů:
nebo
1.
Na hlavním panelu vyberte ikonu
.
2.
Výběrem ikony
aktivujte Wi-Fi.
3.
Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte
jeden přístupový bod.
4.
Výběrem
Connect (Připojit)
vytvořte síťové
připojení.
POZNÁMKA:
K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno
zadat heslo zabezpečení.
Sample
This manual is suitable for devices