ASUS A4110 user manual download (Page 45 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 66
ASUS All-in-One PC
45
Spustí
Search (Hledat)
Spustí panel
Project (Projekt)
Otevření okna
Spustit
Otevření
Centra snadného přístupu
Otevře místní nabídku tlačítka Start
Spuštění lupy umožňující zvětšení části
obrazovky
Zmenšení zobrazení
Otevření
Nastavení vypravěče
Sample
This manual is suitable for devices