ASUS A4110 user manual download (Page 44 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 66
ASUS All-in-One PC
44
Další klávesové zkratky
Pomocí klávesnice můžete také využít následující zkratky, které usnadní
spuštění aplikací a procházení Windows® 10.
\
Spustí
Start menu (Úvodní nabídka)
Spustí
Action Center (Centrum akcí)
Spuštění režimu pracovní plochy
Spustí
File Explorer (Průzkumník souborů)
Otevře panel
Share (Sdílet)
Spustí
Settings (Nastavení)
Spustí panel
Connect (Připojit)
Aktivace obrazovky zámku
Minimalizuje aktuálně aktivní okno
Sample
This manual is suitable for devices