ASUS A4110 user manual download (Page 42 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 66
ASUS All-in-One PC
42
Používání funkce Snap
nebo
1.
Spusťte aplikaci, s níž chcete použít funkci Snap.
2.
Přetažením záhlaví vaší aplikace na okraj
obrazovky ji připnete.
3.
Spusťte další aplikaci a zopakováním výše
uvedených kroků ji připněte.
1.
Spusťte aplikaci, s níž chcete použít funkci Snap.
2.
Stiskněte a podržte klávesu
a potom pomocí
kláves se šipkami připněte aplikaci.
3.
Spusťte další aplikaci a zopakováním výše
uvedených kroků ji připněte.
Sample
This manual is suitable for devices