ASUS A4110 user manual download (Page 40 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 66
ASUS All-in-One PC
40
Zobrazení úkolů
Funkce zobrazení úkolů umožňuje rychle přepínat mezi spuštěnými
aplikacemi a programy. Zobrazení úkolů lze rovněž používat k přepínání
pracovních ploch.
Spuštění zobrazení úkolů
Klepněte na ikonu
na hlavním panelu nebo
potáhněte prstem od levého okraje obrazovky.
Umístěte ukazatel myši na ikonu
na hlavním panelu
a klikněte na ni.
Stiskněte
na klávesnici.
Sample
This manual is suitable for devices