ASUS A4110 user manual download (Page 4 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 66
Kapitola 3: Práce s Windows® 10
První spuštění
.............................................................................................................
33
Úvodní nabídka
..........................................................................................................
34
Spuštění úvodní nabídky
.............................................................................................
35
Otevírání programů v úvodní nabídce
...................................................................
35
Aplikace systému Windows®
.................................................................................
36
Práce s aplikacemi systému Windows®
...................................................................
37
Přizpůsobování aplikací systému Windows®
........................................................
37
Zobrazení úkolů
.........................................................................................................
40
Funkce Snap
................................................................................................................
41
Snap hotspoty
..................................................................................................................
41
Centrum akcí
...............................................................................................................
43
Další klávesové zkratky
............................................................................................
44
Připojení k bezdrátovým sítím
.............................................................................
46
Wi-Fi
.....................................................................................................................................
46
Bluetooth
..........................................................................................................................
47
Připojení ke kabelovým sítím
................................................................................
48
KonIgurace dynamického připojení ±P/PPPoE
....................................................
48
KonIgurace statické ±P adresy připojení
................................................................
49
Vypnutí ASUS All-in-One PC
..................................................................................
50
Uvedení počítače ASUS All-in-One PC do spánku
..............................................
51
Kapitola 4: Obnova systému
Vstup do nastavení B±OS
.........................................................................................
53
Rychlý vstup do B±OSu
..................................................................................................
53
Obnova systému
........................................................................................................
54
Provádění obnovy
..........................................................................................................
55
ASUS All-in-One PC
4
Sample
This manual is suitable for devices