ASUS A4110 user manual download (Page 39 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 66
ASUS All-in-One PC
39
Připínání dalších aplikací do úvodní nabídky
V části
All apps (Všechny aplikace)
stiskněte a podržte
aplikaci, kterou chcete přidat do úvodní nabídky, a
potom klepněte na
Pin to Start (Připnout na Úvodní
obrazovku).
V části
All apps (Všechny aplikace)
umístěte ukazatel
myši na aplikaci, kterou chcete přidat do úvodní nabídky,
klikněte na pravým tlačítkem a potom klikněte na
Pin to
Start (Připnout na Úvodní obrazovku).
V části
All apps (Všechny aplikace)
stiskněte
na aplikaci, kterou chcete přidat do úvodní nabídky,
a potom vyberte
Pin to Start (Připnout na Úvodní
obrazovku).
Připínání aplikací na hlavní panel
Stiskněte a podržte aplikaci a potom klepněte na
Pin to
taskbar (Připnout na hlavní panel).
Umístěte ukazatel myši na aplikaci, klikněte na ni pravým
tlačítkem a potom klikněte na příkaz
Pin to taskbar
(Připnout na hlavní panel).
Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na aplikaci. Stiskněte
a potom vyberte
Pin to taskbar (Připnout na
hlavní panel).
Sample
This manual is suitable for devices