ASUS A4110 user manual download (Page 38 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 66
ASUS All-in-One PC
38
Odepínání aplikací
Stiskněte a podržte aplikaci a potom klepněte na ikonu
.
Umístěte ukazatel myši na aplikaci, klikněte na ni pravým
tlačítkem a potom klikněte na příkaz
Unpin from Start
(Odepnout z Úvodní obrazovky).
Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na aplikaci. Stiskněte
a potom vyberte
Unpin from Start (Odepnout z
Úvodní obrazovky).
Změna velikosti aplikací
Stiskněte a podržte aplikaci a potom klepněte na
a
vyberte velikost dlaždice aplikace.
Umístěte ukazatel myši na aplikaci, klikněte na ni pravým
tlačítkem, potom klikněte na příkaz
Resize (Změnit
velikost)
a potom vyberte velikost dlaždice aplikace.
Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na aplikaci. Stiskněte
, potom vyberte
Resize (Změnit velikost)
a
vyberte velikost dlaždice aplikace.
Sample
This manual is suitable for devices