ASUS A4110 user manual download (Page 37 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 66
ASUS All-in-One PC
37
Práce s aplikacemi systému Windows®
Pomocí dotykové obrazovky počítače ASUS All-in-One PC můžete
spouštět, přizpůsobovat a ukončovat aplikace.
Spouštění aplikací systému Windows® z úvodní nabídky
Klepnutím na aplikaci ji spusťte.
Umístěte ukazatel myši na aplikaci a kliknutím ji spusťte.
Pomocí tlačítek se šipkami procházejte aplikace.
Stisknutím
spustíte aplikaci.
Přizpůsobování aplikací systému Windows®
Podle následujících pokynů můžete přesouvat, měnit velikost, připínat a
odepínat aplikace z úvodní nabídky:
Přesouvání aplikací
Stiskněte a podržte aplikaci a ji přetáhněte na nové
místo.
Umístěte ukazatel myši na aplikaci a potom ji přetáhněte
na nové místo.
Sample
This manual is suitable for devices