ASUS A4110 user manual download (Page 36 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 66
ASUS All-in-One PC
36
Aplikace systému Windows®
Tyto aplikace jsou připnuté na pravém podokně úvodní nabídky a
zobrazeny jako dlaždice vedle sebe pro snadný přístup.
POZNÁMKA:
Některé aplikace systému Windows® se plně spustí až po
přihlášení k vašemu účtu Microsoft.
Sample
This manual is suitable for devices