ASUS A4110 user manual download (Page 35 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 66
ASUS All-in-One PC
35
Spuštění úvodní nabídky
Klepněte na tlačítko Start
v levém dolním rohu
pracovní plochy.
Umístěte ukazatel myš na tlačítko Start
v levém
dolním rohu pracovní plochy a klikněte na něj.
Stiskněte klávesu s logem Windows
na klávesnici.
Otevírání programů v úvodní nabídce
Úvodní nabídka se nejčastěji používá ke spouštění programů
nainstalovaných v počítači ASUS All-in-One PC.
Klepnutím na program jej spusťte.
Umístěte ukazatel myši na program a kliknutím jej
spusťte.
Pomocí tlačítek se šipkami procházejte programy.
Stisknutím
jej spusťte.
POZNÁMKA:
Výběrem volby
All apps (Všechny aplikace)
v dolní části
levého podokna se zobrazí kompletní seznam programů a složek v
počítači ASUS All-in-One PC v abecedním pořadí.
Sample
This manual is suitable for devices