ASUS A4110 user manual download (Page 34 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 66
ASUS All-in-One PC
34
Úvodní nabídka
Úvodní nabídka je hlavní brána k programům v počítači
ASUS All-in-One PC, složkám a nastavením.
V úvodní nabídce lze provádět tyto běžné operace:
Spouštět programy nebo aplikace systému Windows®
Otevírat běžně používané programy nebo aplikace systému
Windows®
Upraví nastavení počítače ASUS All-in-One PC
Přistupovat k nápovědě operačního systému Windows
Vypne počítač ASUS All-in-One PC
Odhlásit se od systému Windows nebo přepnout na jiný
uživatelský účet
Měnit nastavení účtů, zamknout nebo se odhlásit od vašeho účtu
Spustí úvodní nabídku
Spustí All apps (Všechny aplikace)
Spustí Taskview (Zobrazení úkolů)
Spustí aplikaci z hlavního panelu
Spustí aplikaci z úvodní obrazovky
Spustí File Explorer (Průzkumník souborů)
Spustí Settings (Nastavení)
Launch Search (Spustit hledání)
Vypne, restartuje nebo přepne počítač ASUS All-in-One PC do režimu spánku
Sample
This manual is suitable for devices