ASUS A4110 user manual download (Page 33 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 66
ASUS All-in-One PC
33
Kapitola 3: Práce s Windows® 10
První spuštění
Při prvním spuštění počítače ASUS All-in-One PC, které vás provedou
základním nastavením operačního systému Windows® 10.
Postup prvního spuštění:
1.
Zapněte počítač. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí obrazovka
nastavení.
2.
Na obrazovce nastavení vyberte jazyk, který chcete používat
v přístroji All-in-One PC.
3.
Přečtěte si licenční podmínky a potom klepněte na tlačítko ±
Accept (Souhlasím)
.
4.
Podle dalších zobrazených pokynů nakonIgurujete následující
základní nastavení:
Přizpůsobení
Připojení online
Nastavení
Váš účet
5.
Po nakonIgurování základních položek začne operační systém
Windows® 10 instalovat vaše aplikace a upřednostňovaná
nastavení.
6.
Po dokončení instalace se zobrazí pracovní plocha.
POZNÁMKA:
Kopie obrazovek v této kapitole jsou pouze orientační.
Sample
This manual is suitable for devices