ASUS A4110 user manual download (Page 30 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 66
ASUS All-in-One PC
30
Zvětšit
Zmenšení
Dva prsty umístěné k sobě
roztáhněte kousek od sebe.
Dva prsty umístěné kousek od
sebe přibližte k sobě.
Klepnutí/dvojí kleapnutí
Stiskněte a podržte
Klepnutím na aplikaci ji
vyberte.
Poklepáním na aplikaci ji
spusťte.
Stisknutím a podržením otevřete
nabídku pravého kliknutí.
Sample
This manual is suitable for devices