ASUS A4110 user manual download (Page 3 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 66
Obsah
O této příručce
............................................................................................................
6
Konvence použité v této příručce
........................................................................
7
TypograIe
.........................................................................................................................
7
±kony
....................................................................................................................................
8
Bezpečnostní zásady
................................................................................................
9
±nstalace systému
...........................................................................................................
9
Péče během používání
.................................................................................................
9
Varování na tlak zvuku
..................................................................................................
11
Adaptér
...............................................................................................................................
11
Varování ventilátoru stejnosměrného proudu
.....................................................
11
Obsah krabice
.............................................................................................................
12
Kapitola 1: Nastavení hardwaru
Seznámení s All-in-One PC
.....................................................................................
13
Pohled zepředu
...............................................................................................................
13
Pohled zezadu
..................................................................................................................
15
Pohled shora
.....................................................................................................................
18
Pohled zleva
.....................................................................................................................
19
Pohled zprava
..................................................................................................................
19
Kapitola 2: Použití All-in-One PC
Umístění počítače All-in-One PC
..........................................................................
21
Připojení drátové klávesnice a myši
.........................................................................
22
Připojení bezdrátové klávesnice a myši (volitelně)
............................................
23
±nstalace přístroje All-in-One PC na stěnu
.............................................................
24
Zapnutí All-in-One PC
...................................................................................................
27
Používání dotykové obrazovky
............................................................................
28
Gesta pro ovládání dotykového displeje
..........................................................
29
Používání dotykového panelu v operačním systému Windows® 10
............
29
ASUS All-in-One PC
3
Sample
This manual is suitable for devices