ASUS A4110 user manual download (Page 29 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 66
ASUS All-in-One PC
29
Gesta pro ovládání dotykového displeje
Gesta umožňují spouštění programů a vyvolání nastavení ASUS All-in-
One PC. Při používání ručních gest na dotykovém displeji postupujte
podle následujících obrázků.
POZNÁMKA:
Následující kopie obrazovek jsou pouze orientační. Vzhled
dotykového panelu se může lišit podle modelu.
Vytažení z levého okraje
Vytažení z pravého okraje
Potažením prstu od levého okraje
obrazovky spusťte
Task view
(Zobrazení úkolů).
Potažením prstu od pravého
okraje obrazovky spusťte
Action
Center (Centrum akcí).
Používání dotykového panelu v operačním
systému Windows® 10
Gesta umožňují spouštění programů a vyvolání nastavení ASUS All-in-
One PC. Gesty na displeji ASUS All-in-One PC lze aktivovat funkce.
Sample
This manual is suitable for devices