ASUS A4110 user manual download (Page 26 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 66
ASUS All-in-One PC
26
4.
Namontujte sadu pro instalaci na stěnu. Postupujte podle pokynů v
návodu na instalaci, který byl dodán se sadou pro instalaci na stěnu.
POZNÁMKA:
Zajistěte, aby byla sada pro instalaci na stěnu stabilní a aby
byla pevně připevněna na stěnu.
5.
Přišroubujte šrouby pro instalaci na stěnu a sestavu All-in-One PC
k sadě pro instalaci na stěnu.
Sample
This manual is suitable for devices