ASUS A4110 user manual download (Page 23 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 66
ASUS All-in-One PC
23
POZNÁMKY:
V případě ztráty spojení odpojte a znovu připojte bezdrátovou
klávesnici a myš k bezdrátovému adaptéru.
Nepoužívejte žádné z
těchto zařízení vedle jiných bezdrátových zařízení. Umístěte myš a
klávesnici alespoň 20 cm od ostatních bezdrátových zařízení, aby se
zabránilo rušení.
Obrázky uvedené výše jsou pouze orientační. Skutečný vzhled a
speciIkace (kabelové nebo bezdrátové) klávesnice a myši se mohou v
jednotlivých oblastech lišit.
Připojení bezdrátové klávesnice a myši (volitelně)
1.
Vložte baterie do bezdrátové klávesnice a myši.
2.
K portu USB na zadním panelu připojte bezdrátový modul pro
klávesnici a myš.
POZNÁMKA:
Pro klávesnici a myš doporučujeme použít port USB 2.0.
3.
Nyní můžete bezdrátovou klávesnici a myš začít používat.
Sample
This manual is suitable for devices