ASUS A4110 user manual download (Page 22 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 66
ASUS All-in-One PC
22
Připojení drátové klávesnice a myši
Připojte klávesnici a myš k portu USB na zadním panelu.
POZNÁMKA:
Pro klávesnici a myš doporučujeme použít port USB 2.0.
Sample
This manual is suitable for devices