ASUS A4110 user manual download (Page 21 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 66
ASUS All-in-One PC
21
Kapitola 2: Použití All-in-One PC
Umístění počítače All-in-One PC
Umístěte přístroj ASUS All-in-One PC na rovnou plochu, například na
stůl, a potom vysunutím otevřete a zajistěte stojánek.
Opatrně zatlačte na panel displeje, dokud závěs „cvakne“ a potom
upravte úhel přístroje All-in-One PC v rozsahu 15º až 38º.
DŮLEŽITÉ!
Při nastavování počítače All-in-One PC používejte obě ruce.
Přístroj All-in-One PC nastavujte pouze v daném rozsahu; v opačném
případě hrozí jeho poškození.
38
o
(+2
o
)
15
o
(+2
o
)
Sample
This manual is suitable for devices