ASUS A4110 user manual download (Page 18 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 66
ASUS All-in-One PC
18
Pohled shora
POZNÁMKA:
Tyto položky
jsou popsány v části
Pohled
zezadu
.
Indikátor aktivity jednotky
Tento indikátor svítí, když zařízení ASUS All-in-One PC
přistupuje k vnitřním paměťovým jednotkám.
Indikátor napájení
Tento indikátor napájení LED svítí, když je zařízení ASUS
All-in-One PC zapnuté.
Sample
This manual is suitable for devices