ASUS A4110 user manual download (Page 16 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 66
ASUS All-in-One PC
16
Vypnutí displeje
Stisknutím tohoto tlačítka vypnete displej.
Sériový port (port COM)
Tento 9kolíkový sériový (COM) konektor umožňuje
připojovat zařízení vybavená sériovými porty,
například myš, modem nebo tiskárny.
Port VGA
Tento port umožňuje připojit k zařízení VivoMini
externí zobrazovací zařízení.
Port místní sítě LAN
Osmikolíkový port RJ-45 LAN podporuje standardní
ethernetový kabel pro připojení k místní síti.
Port výstupu HDMI
K tomuto portu lze připojit zařízení All-in-One PC nebo
jiné zařízení kompatibilní se standardem HDM± pro
sdílení souborů nebo rozšíření zobrazení monitoru.
Port USB 2.0
Tento port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný
se zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1, jako jsou
klávesnice, ukazovací zařízení, ²ash disky, vnější HDD,
reproduktory, kamery a tiskárny.
Sample
This manual is suitable for devices