ASUS A4110 user manual download (Page 12 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 66
Poznámka:
Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, kontaktujte
prodejce.
Obrázky podstavce, klávesnice, myši a zdroje napájení jsou pouze
pro ilustraci. SpeciIkace aktuálního produktu se mohou lišit podle
oblasti.
Obsah krabice
ASUS All-in-One PC
Napájecí adaptér
Šrouby pro montáž na
stěnu (volitelně)
Záruční list
Klávesnice
(volitelně)
Myš (volitelně)
Quick User Guide
Stručná příručka
ASUS All-in-One PC
12
Sample
This manual is suitable for devices