ASUS A4110 user manual download (Page 11 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 66
Varování na tlak zvuku
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek nebo pecek může vést k
poškození nebo ztrátě sluchu. Změna nastavení hlasitosti nebo
ekvalizéru mimo středové polohy může způsobit zvýšení výstupního
napětí pro sluchátka a tím i hladiny akustického tlaku.
Adaptér
1.
±nformace o adaptéru
Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř
Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz
Jmenovité výstupní napětí: 19 Vss
2.
Zásuvka musí být poblíž přístroje a snadno dostupná.
Varování ventilátoru stejnosměrného proudu
Ss ventilátor je pohyblivá součást, která může být nebezpečná.
Nepřibližujte se k rotujícím lopatkám ventilátoru.
ASUS All-in-One PC
11
Sample
This manual is suitable for devices