ASUS A4110 user manual download (Page 7 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 66
Універсальний ПК ASUS
7
Позначення, що використовуються у
цьому посібнику
Щ
об виділити критично важливу інформацію у цьому посібнику,
частини текстів позначені таким чином:
ВАЖЛИВО!
Це повідомлення містить інформацію, критично важливу
для виконання завдання.
ПРИМІТКА.
Це повідомлення містить додаткову інформацію та
підказки, які можуть допомогти виконати задачі.
ОБЕРЕЖНО!
Це повідомлення містить важливу інформацію щодо
безпеки під час виконання завдань, щоб запобігти пошкодженню
компонентів пристрою і даних на ньому.
Шрифти
Жирний
= позначає меню або пункт меню, який потрібно вибрати.
Курсив
= позначає розділи, до яких можна звернутися в цьому
посібнику.
Sample
This manual is suitable for devices