ASUS A4110 user manual download (Page 62 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 66
Універсальний ПК ASUS
62
REACH
У відповідності до вимог REACH (Реєстрація, оцінка, сертифікація та
обмеження вмісту хімічних речовин) ми публікуємо вміст химічних
речовин у наших виробах на сайті ASUS REACH: http://csr.asus.com/
english/REACH.htm.
Заява про відповідність глобальним правилам
про довкілля
ASUS впроваджує концепцію екологічного дизайну: проектувати і
виробляти наші вироби і стежити, щоб на кожному етапі робочого
циклу виріб ASUS відповідав правилам екологічної безпеки. Також
ASUS оприлюднює відповідну інформацію на основі вимог.
Правила, яким відповідає виріб ASUS, подані на: http://csr.asus.com/
english/Compliance.htm
Японія. Декларація про матеріали JIS-C-0950
ЄС REACH Особливо небезпечні речовини
Корея. Обмеження вмісту небезпечних речовин
Послуги переробки і прийому спрацьованих
виробів ASUS
В основі програми переробки і прийому спрацьованих виробів
ASUS - прагнення досягти найвищих стандартів захисту довкілля. Ми
переконані, що можемо забезпечити Вас способами відповідально
переробляти вироби, батареї та інші компоненти, а також і
пакувальні матеріали. Детальна інформація щодо переробки у
різних регіонах подана тут: http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Sample
This manual is suitable for devices