ASUS A4110 user manual download (Page 60 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 66
Універсальний ПК ASUS
60
Знак попередження ЄС
Ц
е прилад класу В. У житловому секторі він може викликати радіо-
завади. У таких випадках користувач повинен вжити необхідні
заходи для їх усунення.
Знак ЄС на пристроях без Wi-±i/Bluetooth
Ця версія пристрою відповідає вимогам директив ЄЕС
"Електромагнітна сумісність" 2004/108/EC і "Директива щодо низької
напруги" 2006/95/EC.
/
Знак ЄС на пристроях з LAN/Bluetooth
Це обладнання відповідає вимогам Директиви 1999/5/EC
Європарламенту і Комісії від 9 березня 1999 р., яка регулює
стандарти обладнання для радіо- і телезв'язку і взаємне визнання
відповідності.
для пристрою класу II.
Sample
This manual is suitable for devices