ASUS A4110 user manual download (Page 6 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 66
Універсальний ПК ASUS
6
Про цей посібник
Ц
ей посібник надає інформацію про характеристики апаратного
і програмного забезпечення Універсального ПК ASUS у таких
розділах:
Розділ 1: Налаштування апаратного забезпечення
У цьому розділі описано компоненти апаратного забезпечення
Універсального ПК ASUS.
Розділ 2: Користування Універсальним ПК ASUS
Ця глава надає інформацію про користування Портативним
ПК ASUS.
Розділ 3: Робота з ОС Windows® 10
У розділі подано загальний огляд користування Windows® 10
на Універсальному ПК ASUS.
Розділ 4: Відновлення системи
У цьому розділі описано опції відновлення Універсального ПК
ASUS.
Додатки
У цьому розділі містяться примітки та заяви про безпеку
Універсального ПК ASUS.
Sample
This manual is suitable for devices