ASUS A4110 user manual download (Page 59 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 66
Універсальний ПК ASUS
59
Декларація відповідності
(R&TTE директива 1999/5/EC)
Наступні пункти виконані і вважаються адекватними і достатніми:
Основні вимоги як у [Статті 3]
Вимоги захисту здоров'я і безпеки як у [Статті 3.1а]
Перевірка на електричну безпеку згідно з [EN 60950]
Вимоги захисту для електромагнітної сумісності у [Статті 3.1b]
Перевірка на електромагнітну сумісність у [EN 301 489-1], [EN 301
489-17] та [EN 301 489-3]
Ефективне користування радіоспектром як у [Статті 3.2]
Комплекти радіотестів згідно з [EN 300 328-2]
Канал бездротової роботи для різних регіонів
Пн. Америка
2,412-2,462 ГГц
Канали від 01 до 11
Японія
2,412-2,484 ГГц
Канали від 01 до 14
Європа ETSI
2,412-2,472 ГГц
Канали від 01 до 13
У діапазоні частот 5 150-5 350 МГц, використання WAS/RLAN
дозволене лише в приміщенні.
Sample
This manual is suitable for devices