ASUS A4110 user manual download (Page 58 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 66
Універсальний ПК ASUS
58
Ц
ей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC.
Експлуатація можлива за виконання таких двох умов: (1) Цей
пристрій не повинен викликати шкідливу інтерференцію та (2) цей
пристрій повинен приймати будь-яку отримувану інтерференцію,
включно з тією, що може спричинити неправильну роботу.
Цей пристрій та його антена(и) неможна розташовувати поруч і
використовувати в поєднанні із будь-якими іншими антеною або
передатчиком.
Цей пристрій відповідає стандартам Міністерства Промисловості
Канади для пристроїв, які не підлягають сертифікації. Експлуатація
можлива за виконання таких двох умов: (1) пристрій не може
викликати інтерференцію; (2) пристрій повинен приймати будь-яку
інтерференію, включаючі таку, що може викликати неправильну
роботою пристрою.
Попередження про вплив радіочастот
Це обладнання відповідає вимогам FCC щодо обмеження впливу
радіочастот, встановленим для неконтрольованого обладнання.
Устаткування не можна розташовувати поруч або в поєднанні з
будь-якими іншими антенами чи передавачами.
ВАЖЛИВО!
Заборонена робота просто неба у діапазоні 5,15~5,25 ГГц.
Пристрій не має здатності до Ad-hoc для 5250~5350 і 5470~5725 МГц.
ОБЕРЕЖНО:
Будь-які зміни або модифікації, не схвалені прямо
у гарантії на пристрій, можуть скасувати право на користування
обладнанням.
Застереження FCC (Федеральної Комісії Зв'язку США) Будь-які
зміни або модифікації, не схвалені у письмовому вигляді стороною,
відповідальною за дотримання стандартів, можуть скасувати право
на користування цим обладнанням.
Sample
This manual is suitable for devices