ASUS A4110 user manual download (Page 57 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 66
Універсальний ПК ASUS
57
Додатки
Заява Федеральної комісії зв'язку (США)
Об
ладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає
обмеженням для цифрових пристроїв класу В згідно з частиною 15
Правил ФКЗ. Ці обмеження встановлені, щоб забезпечити належний
захист від радіозавад у житловому секторі.
Обладнання створює,
використовує і може випромінювати енергію радіочастот. Якщо
воно інстальовано або використовується не згідно інструкцій, це
може викликати шкідливу інтерференцію з прийомом радіосигналу.
Проте немає гарантії, що завади не з'являться у певному місці
встановлення.
Якщо це обладнання викликає шкідливі завади
прийому радіо- або телесигналу, що можна визначити, вимкнувши
і знову увімкнувши обладнання, радимо користувачеві спробувати
виправити це в один або більше з наступних способів:
Переорієнтувати або перемістити антену прийому.
Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
Підключити обладнання до розетки іншої мережі ніж та, до
якої увімкнено приймач.
Звернутися по допомогу до розповсюджувача або
досвідченого техніка з теле-радіо обладнання.
Примітки
Sample
This manual is suitable for devices