ASUS A4110 user manual download (Page 55 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 66
Універсальний ПК ASUS
55
Go back to an earlier build (Повернутися в попередню збірку)
-
Ц
я опція надає можливість повернутися в попередню збірку.
Застосуйте цю опцію, якщо поточна збірка вам не підходить.
Advanced startup (Високотехнологічний запуск)
- Користування
цією опцією надає можливість виконувати інші високотехнологічні
поновлення на Універсальному ПК ASUS, такі як:
-
За допомогою пам'яті USB, мережевого підключення або DVD
відновлення Windows запустити Універсальний ПК ASUS.
-
Застосуйте
Troubleshoot (Усунення несправностей)
,
щоб активувати будь-яку з цих високотехнологічних опцій
відновлення: System Restore (Відновлення системи), System
Image Recovery (Відновлення образу системи), Startup Repair
(Відновлення під час запуску), Command Prompt (Командний
рядок), UEFI Firmware Settings (Параметри мікропрограми
UEFI) і Startup Settings (Параметри запуску).
Виконання відновлення
Див. наступні кроки, якщо ви бажаєте увійти і користуватися будь-якими
доступними опціями відновлення для Універсального ПК ASUS.
1.
Запустіть
Settings and select Update and security (Налаштування
і виберіть Оновлення і безпека).
Sample
This manual is suitable for devices