ASUS A4110 user manual download (Page 53 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 66
Універсальний ПК ASUS
53
Розділ 4: Відновлення
системи
Вхід до налаштування BIOS
BIOS (Система основного входу та виходу) зберігає налаштування
апаратного забезпечення, потрібні для запуску системи Універсального
ПК ASUS.
За звичайних обставин налаштування BIOS за промовчанням
стосуються основних умов роботи, щоб забезпечити оптимальні робочі
характеристики. Не змінюйте параметри BIOS за промовчанням, крім
наступних умов:
На екрані з'являється повідомлення про помилку під час
первинного завантаження системи, що вимагає запустити BIOS
Setup (Налаштування BIOS).
Ви інсталювали новий компонент системи, який потребує
подальших налаштувань або оновлень BIOS.
УВАГА!
Неправильні налаштування BIOS можуть призвести до
нестабільності або помилки первинного завантаження. Наполегливо
радимо змінити параметри BIOS лише з допомогою кваліфікованого
персоналу.
Швидкий вхід до BIOS
Щоб увійти до BIOS:
Коли Універсальний ПК ASUS вимкнено, натискайте на кнопку
живлення щонайменше чотири (4) секунди, щоб увійти
безпосередньо до BIOS.
Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути Універсальний ПК
ASUS, а потім натисніть <F2> або <Del> під час POST.
ПРИМІТКА:
POST (Самотестування увімкнення живлення) - це серія
контрольованих ПЗ діагностичних тестів, які працюють, коли ви
вмикаєте Універсальний ПК ASUS.
Sample
This manual is suitable for devices