ASUS A4110 user manual download (Page 51 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 66
Універсальний ПК ASUS
51
Переведення Універсального ПК ASUS в
режим очікування
Щ
об перевести Універсальний ПК ASUS в режим очікування:
або
Запустіть меню Start (Пуск), а потім виберіть
>
Sleep (Очікування)
, щоб перевести
Універсальний ПК ASUS в режим очікування.
На екрані входу до системи виберіть
>
Sleep (Очікування)
.
Натисніть
, щоб запустити Shut Down
Windows (Вимкнути систему Windows). Виберіть
Sleep (Очікування)
з розкривного списку і виберіть
OK (ОК).
ПРИМІТКА:
Перевести Універсальний ПК ASUS у режим очікування
можна також натиснувши кнопку живлення один раз.
Sample
This manual is suitable for devices