ASUS A4110 user manual download (Page 50 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 66
Універсальний ПК ASUS
50
Вимкнення Універсального ПК ASUS
Можна вимкнути Універсальний ПК ASUS, виконавши будь-що з
наступного:
або
Запустіть меню Start (Пуск) і виберіть
>
Shut down (Вимкнути систему)
, щоб
вимкнути систему стандартно.
На екрані входу до системи виберіть
>
Shut down (Вимкнути систему)
.
Натисніть
, щоб запустити Shut
Down Windows (Вимкнути систему Windows).
Виберіть
Shut Down (Вимкнення системи)
з
випадного списку і виберіть
OK (ОК)
.
Якщо Універсальний ПК ASUS не відповідає,
натисніть і утримуйте кнопку живлення
щонайменше чотири (4) секунди, доки
Універсальний ПК ASUS не вимкнеться.
Sample
This manual is suitable for devices