ASUS A4110 user manual download (Page 5 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 66
Універсальний ПК ASUS
5
Додатки
Примітки
......................................................................................................................
57
Заява Федеральної комісії зв'язку (США)
...........................................................
57
Попередження про вплив радіочастот
..............................................................
58
Декларація відповідності (R&TTE директива 1999/5/EC)
............................
59
Канал бездротової роботи для різних регіонів
..............................................
59
Знак попередження ЄС
..............................................................................................
60
Знак ЄС на пристроях без Wi-Fi/Bluetooth
.........................................................
60
Знак ЄС на пристроях з LAN/Bluetooth
...............................................................
60
REACH
.................................................................................................................................
62
Заява про відповідність глобальним правилам про довкілля
.................
62
Послуги переробки і прийому спрацьованих виробів ASUS
...................
62
Примітка про покриття
..............................................................................................
63
Запобігання втраті слуху
..........................................................................................
63
Виріб, який відповідає вимогам ENERGY STAR
.................................................
64
Sample
This manual is suitable for devices