ASUS A4110 user manual download (Page 49 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 66
Універсальний ПК ASUS
49
7.
Поверніться у вікно
Network and Sharing Center
(Центр мережі та спільного користування)
,
а потім виберіть
Set up a new connection
or network (Встановити нову мережу або
підключення)
.
8.
Виберіть
Connect to the Internet (Підключитися
до Інтернет)
, а потім натисніть
Next (Далі)
.
9.
Виберіть
Broadband (PPPoE) (Широкий
діапазон - РРРоЕ)
.
10.
Наберіть ім'я користувача, пароль та ім'я
підключення, а потім виберіть
Connect
(Підключитися)
.
11.
Виберіть Close (Закрити), щоб завершити
конфігурацію.
12.
Виберіть
на панелі задач, а потім виберіть
тільки-но створене вами підключення.
13.
Наберіть ім'я користувача і пароль, а потім
виберіть
Connect (Підключитися)
, щоб почати
підключення до Інтернет.
Конфігурація мережного підключення статичної ІР
або
1.
Повторіть кроки 1-5 у
ConigurIng a dynamIc
±P/PPPoE network connectIon (Конфігурація
динамічного підключення до мережі ІР/РРРоЕ).
2
Виберіть
Use the Following IP address
(Користуватися наступною ІР-адресою)
.
3.
Наберіть ІР-адресу, маску підмережі та шлюз за
промовчанням, надані провайдером.
4.
Якщо необхідно, також можна ввести адресу
бажаного сервера DNS і адресу альтернативного
сервера DNS, а потім виберіть
OK (ОК)
.
Sample
This manual is suitable for devices