ASUS A4110 user manual download (Page 48 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 66
Універсальний ПК ASUS
48
Підключення до дротових мереж
Т
акож можна підключатися до дротових мереж, такі як локальні
мережі та широкодіапазонні підключення до Інтернет, за допомогою
порту LAN на Універсальному ПК ASUS.
ПРИМІТКА:
Зверніться до провайдера Інтернет щодо подробиць або
до адміністратора мережі - по допомогу в налаштуванні підключення
до Інтернет.
Щоб виконати конфігурацію параметрів, зверніться до наступних
процедур.
ВАЖЛИВО!
Перш ніж виконати наступні дії, переконайтеся, що
мережевий кабель підключено від локальної мережі до порту LAN
Універсального ПК ASUS.
Конфігурація динамічного підключення до мережі ІР/
РРРоЕ
або
1.
Запустіть
Settings (Налаштування)
.
2.
Виберіть
Network & Internet (Мережа та
Інтернет)
.
3.
Виберіть
Ethernet > Network and Sharing
Center (Ethernet > Центр мережі та спільного
користування).
4.
Виберіть LAN, а потім виберіть
Properties
(Властивості)
.
5.
Виберіть
Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
, а
потім виберіть
Properties (Властивості)
.
6.
Виберіть
Obtain an IP address automatically
(Автоматично отримати ІР-адресу)
, а потім
натисніть
OK (ОК)
.
ПРИМІТКА:
Перейдіть до наступних кроків, якщо ви користуєтеся
підключенням PPPoE.
Sample
This manual is suitable for devices