ASUS A4110 user manual download (Page 34 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 66
Універсальний ПК ASUS
34
Стартове меню
Меню Start (Пуск) - це шлях до всіх програм на вашому
Універсальному ПК ASUS, програм Windows®, папок і налаштувань.
Можна застосовувати меню Пуск для таких розповсюджених дій:
Запуск програм або програм Windows®
Відповідати розповсюджені програми або програми Windows®
Регулювати налаштування Універсального ПК ASUS
Отримати допомогу для ОС Windows
Вимкнення Універсального ПК ASUS
Вийти з системи Windows або перейти в інший обліковий запис
Змінюйте налаштування облікового запису,
блокуйте його або виходьте з нього
Запустіть меню Start (Пуск)
Вимкніть систему, перезапустіть або переведіть в режим
очікування Універсальний ПК ASUS
Запустіть Всі програми
Запустіть Подання завдань
Запустіть програму з панелі задач
Запустіть програму
з екрану Start (Пуск)
Запустіть Файловий провідник
Запустіть Налаштування
Запустіть Пошук
Sample
This manual is suitable for devices